Project

Trusted source 3: Duurzame catering

Het proefproject met de Vereniging Nederlandse Cateringorganisatie (Veneca) richt zich op gestandaardiseerde duurzaamheidsinformatie voor inkoop door cateringbedrijven. In het project worden de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de klimaatimpact per product onderzocht.

In eerste instantie richten we ons daarbij op de CO2-voetafdruk. Het doel is om een methode te ontwikkelen die breed toepasbaar is en op een gestandaardiseerde manier werkt.

Twee fasen raamwerk

In 2018 is gebleken dat het mogelijk is een raamwerk te ontwikkelen als het rekenproces in twee fasen wordt opgedeeld:

Het productproces kan pas doorlopen worden als het categorieproces is afgerond. De kracht van deze opzet is dat het mogelijk is om te differentiƫren op productniveau, terwijl het hele raamwerk relatief eenvoudig blijft.

Nauwkeurigheid en standaardisatie

In 2019 werken we aan manieren om met variabele datakwaliteit om te gaan, het beter schaalbaar maken van het raamwerk en beter aansluiten op de verduurzaming van de cateraars. Met behulp van een demonstratietool wordt het raamwerk om carbon footprints te berekenen verbeterd. Daarmee komen we dichter bij een consistente rekenmethode en schaalbare wijze van dataverzameling. In de periode van april tot juni zijn de gebruikerseisen van het raamwerk vastgesteld na diepte-interviews en datademonstraties van Albron en Sodexo. Verder zijn mini-carbon-footprint-tools ontwikkeld voor tropische boomvruchten en vruchtgroenten en is een rekenaanpak voor rundvleesproducten opgezet.