Project

Trusted source 4: Bewuste consument

​QM Intelligence ontwikkelt een digitaal platform Questionmark waarop de duurzaamheidsinspanningen van voedselmerken inzichtelijk worden voor consumenten, bedrijven, inkopers, journalisten, overheden, investeerders en andere belanghebbenden. De gedachte is dat als het duurzaamheidsbeleid van voedselmerken zichtbaar wordt voor de buitenwereld, het voor voedselmerken loont om zich (nog meer) op duurzaamheid te onderscheiden.

Om de duurzaamheidskenmerken van voedselmerken te bepalen, is binnen het project Trusted Source gewerkt met de vragenlijsten van The Sustainability Consortium. De vragen zijn aangepast voor gebruik in Nederland en zijn vertaald naar een eenduidige score die in de communicatie met de consument gebruikt kan worden.

Digitaal platform duurzaamheid

Daarnaast is via een consumentenonderzoek het digitale platform met duurzaamheidsinformatie geƫvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de informatie op het digitaal platform betrouwbaar en duidelijk overkomt. De feedback van een focusgroep (willekeurig gekozen groep van consumenten) wordt gebruikt om het platform verder te verbeteren.

Om informatie over hun ketens efficiƫnt te kunnen verwerken is in 2019 onder meer gewerkt aan een geautomatiseerde interpretatie van keurmerkeisen. Een interessante observatie is dat de aankondiging van de ranglijst voor veel merken de aanleiding was om nieuwe informatie uit hun productieketen op te diepen. Voorlopers op het gebied van duurzaamheid hebben de publicatie van de ranglijst ervaren als een belangrijke steun in de rug. In 2020 gaan we een aantal van zulke ranglijsten publiceren.