Project

Trusted source 5: Duurzaamheid

Via meten en communicatie de impact op duurzaamheid vergroten. Daardoor kunnen verschillende ketenpartijen efficiënt en effectief duurzaamheidscores uitwisselen en zijn er meer verbetermogelijkheden. Daarop richt zich dit deelproject.

Partijen aan het eind van de keten zoals retailers, groothandel, horeca en catering (hierna afnemers genoemd) spelen een belangrijke rol bij de verduurzaming van ketens. Het is echter lastig voor hen om de juiste duurzaamheidsinformatie op een efficiënte en consistente manier te verkrijgen voor de soms duizenden producten die ze verkopen. Om dit op te lossen, heeft The Sustainability Consortium (TSC) voor vrijwel alle consumentenproducten (ingedeeld in 113 categorieën) onderzocht wat de meest urgente duurzaamheidsissues (hotspots) zijn en waar deze in de keten liggen.

Vier doelstellingen

1. Opschaalbaarheid vergroten:

Implementeren van de TSC toolkits in Nederland opschaalbaar te maken door verbeteringen in methodologische, procesmatige en data- en kennismodelering. Hiervoor wordt onder andere bekeken hoe de cyclus (zie figuur 1) het best in de bestaande organisatie (duurzaamheid-, inkoop-, verkoop-, IT, en R&D- functies) geïntegreerd kan worden.

2. Context-specifieke informatie:

Het maken van aanpassingen zodat de vragen en suggesties voor verbeteringen kunnen worden toegepast op de Nederlandse situatie.

3. Meten en communiceren van impact:

Onderzoeken hoe de impact van het toepassen van de toolkits beter gemeten en gecommuniceerd kan worden met stakeholders. Er zal worden onderzocht hoe effecten beter in beeld gebracht kunnen worden door bijvoorbeeld de vragenlijst nogmaals (of jaarlijks) uit te zetten of de implementatie van verbeteringen op een later tijdstip te monitoren.

4. Vergroten van impact:

Onderzoeken hoe de impact van het toepassen van de toolkits kan worden vergroot. Er wordt gekeken in welke situaties veel impact bereikt wordt en wanneer dit juist niet het geval is en welke factoren daarbij een rol spelen.

Figuur 1. Jaarlijkse cyclus voor implementeren toolkits
Figuur 1. Jaarlijkse cyclus voor implementeren toolkits