Project

Van educatie naar burgerparticipatie: leren van ervaringen van lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie

GDO is een vereniging van lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE) die zich inzet om duurzame ontwikkeling op lokaal niveau te versnellen. Steeds meer NDE centra willen hun focus verbreden van educatie naar ook het activeren van inwoners. Dit heeft alles te maken met het bewustzijn dat het activeren van inwoners belangrijk is om een bijdrage te leveren aan de aanpak van diverse maatschappelijke urgenties. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie, gasvrije wijk, eigen energiewinning en isolatie, en circulaire economie. GDO wil centra die de stap naar het activeren van burgers willen zetten of deels al de stap hebben gezet actief helpen. De Wetenschapswinkel ondersteunt met dit project dit ontwikkeltraject.

NDE centra zijn lokale, laagdrempelige organisaties, die dicht bij de burger staan en daar vertrouwen genieten. Toch blijkt het in de praktijk voor veel NDE centra lastig te zijn om de stap van educatie naar burgerparticipatie te zetten. Met dit project willen we inzicht geven in mogelijke strategieën voor NDE centra om die stap wel te kunnen maken. De hoofdonderzoeksvraag voor dit project is:

Wat zijn de succesfactoren die NDE centra in staat stellen om hun activiteiten te verbreden naar andere doelgroepen, werkzaamheden en competenties, en tegen welke barrières lopen zij aan?

Subvragen:

  1. Wat doen NDE centra in de praktijk als het gaat om het activeren en ondersteunen van bewoners? Wat is hun motivatie achter deze nieuwe activiteiten? Welk proces is doorlopen en welke hobbels zijn genomen? Welke rol speelt de maatschappelijke context van het centrum? En hoe realiseren zij deze activiteiten op een succesvolle manier?
  2. Welke competenties zijn nodig voor verbreding op het individuele niveau, en wat voor rol speelt de leidinggevende daarin?
  3. Welke vormen van een procesaanpak om organisatieverandering en -ontwikkeling in gang te brengen en te bestendigen bleken succesvol?

Het project leidt tot een leerdocument met inzicht in de succesfactoren om daarmee andere lokale centra te inspireren om te verbreden en de daarbij nodige stappen te zetten. De centra die hieraan meewerken zijn NMCX, De Groene Belevenis, Duurzaamheidscentrum Assen, De Ulebelt en CNME Maastricht.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers en studenten van Wageningen University & Research.