Project

Vangstsamenstelling en innovatie in de pulsvisserij op garnalen

Welke verschillen in vangstsamenstelling van het garnalenpulstuig zijn er vergeleken met de conventionele visserij met de garnalenkor. Hoe kan de selectiviteit van de garnalenpuls verder worden verbeterd?

Garnalenvisserij met de pulskor

In de garnalenvissserij met de pulskor worden garnalen met zwakke stroompulsen van de zeebodem opgeschrikt zodat zij het net inzwemmen. Er zijn aanwijzingen dat deze manier van vissen tot minder ongewenste bijvangst van ondermaatse vis en garnalen en van bodemleven leidt. De visserij met elektrische pulsen is vanuit Europese regels niet toegestaan. Een kleine groep garnalenvissers experimenteert met het vistuig op basis van een ontheffing. De garnalenvisserij met de puls is niet toegestaan in de Nederlandse Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn echter wel belangrijke visgronden voor garnalenvissers.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Het onderzoek moet de volgende vragen beantwoorden: (1) Verschillen de beide tuigtypen onderling in de hoeveelheden vangsten van marktwaardige garnalen?; (2) Verschillen de beide vistuigen onderling in hoeveelheden bijvangsten in de vorm van ondermaatse garnalen, vissen en bodemleven (benthos)?; (3) Worden eventuele verschillen beïnvloed door de vislocatie en de tijd van het jaar?; (4) Hoe kan de selectiviteit van het garnalenpuls verder ontwikkeld en verbeterd worden?

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van onderzoek zijn belangrijk voor het beheer van de garnalenvisserij. Zo moet o.a. worden beoordeeld of de garnalenpulsvisserij toelaatbaar is in de Natura 2000 gebieden en zijn de resultaten van belang voor de onderbouwing van een algemene toelating van het garnalenpulstuig.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een groep van 5 vissers die met de garnalenpuls gaan vissen en 5 conventionele vissers. Het onderzoek maakt gebruik van de gegevens die worden verzameld tijdens de garnalenvisserij. De garnalenpulsvissers én de conventionele garnalenvissers zullen gedurende een periode van maximaal 12 aaneengesloten maanden voor elke trek hun totale vangsthoeveelheid en de vangst van maatse garnalen meten en noteren. De garnalenpulsvissers nemen daarnaast gedurende 3 weken per kwartaal deel aan een stuurboord-bakboord vergelijking. Dit betekent dat zij gelijktijdig met een pulstuig en een traditioneel garnalentuig vissen. Tijdens het vergelijkend vissen verzamelen de pulsvissers monsters die ze bij terugkomst afgeven bij de visafslag. Daar worden de monsters opgehaald voor analyse. In de derde week komen twee onderzoekers aan boord om het vergelijkend onderzoek uit te voeren. De garnalenvissers die met het pulstuig vissen hebben op basis van een onderzoeksvisplan speciale instemming gekregen om in de Natura 2000-gebieden te vissen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan