Project

Varkensgriepinfecties in porcine luchtwegorganoïden

Aanvankelijk kweekten de onderzoekers in dit project miniatuurversies van de luchtwegen van koeien, varkens en andere diersoorten. Vanaf 2023 is de focus van het project verlegd naar het kweken van varkensorganoïden en de blootstelling hiervan aan varkensgriepinfecties.

Infecties met Influenza A leiden tot ziekteverschijnselen bij mensen, pluimvee en wilde vogels, maar zijn ook een hoofdoorzaak van luchtweginfecties bij varkens. Varkensgriepinfecties (IAVsw) kunnen leiden tot ernstige ziekte en hebben een grote impact op de varkenshouderij. Daarnaast kunnen zoönotische IAVsw-infecties ook gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Varkens zijn genoemd als mogelijk ‘mengvat’ voor de uitwisseling van genetische segmenten (‘herschikking’), wat zou kunnen resulteren in virussen met een betere conditie in nieuwe gastheren. Met het oog op zoönotische paraatheid, is de bewaking van in dierensoorten circulerende IAV-soorten van cruciaal belang.

Voortgang (september 2023)

In de eerste twee jaar van het NLAS CCS Airway-project (2021-2022) hebben de onderzoekers organoïde lucht-vloeistof interface (ALI)-culturen ontwikkeld van varkensluchtwegen en met succes pilot-infectiestudies met drie IAVsw-soorten uitgevoerd.

In 2023 en 2024 zal dit project verlengd worden om de impact van zowel virale als gastheerfactoren te bestuderen. De onderzoekers zullen primaire IAVsw-isolaten vergaren en typeren, en deze vervolgens gebruiken om het effect van het afweersysteem van de luchtwegen en de silylering van IAV-receptoren op de vatbaarheid van lucht-vloeistof interface (ALI)-culturen van varkensluchtwegen bij IAVsw-infecties te bestuderen.

Naast het bovengenoemde vervolgproject heeft het oorspronkelijke project ook geleid tot het nieuwe project AIR-MUNE.