Project

Veldgids plantengemeenschappen van Nederland

Het resultaat van dit project zal bestaan uit de ‘Veldgids plantengemeenschappen’, met een omvang van circa 600 pagina’s. Naast teksten volgens een vastgesteld stramien, zal de gids ook een inleiding omvatten waarin grondslagen en begrippen van de vegetatiekunde worden toegelicht, alsmede een determinatiesleutel waarmee de afzonderlijke plantengemeenschappen in het veld kunnen worden bepaald.

Voor een effectief gebruik van de gids zullen indexen worden opgenomen. Tevens worden de plantengemeenschappen in de gids geïllustreerd met foto’s en voorzien van tabellen en diagrammen van onder andere de floristische samenstelling en abiotische kenmerken.

Doelgroepen

De belangrijkste doelgroep wordt gevormd door HBO-studenten van de opleidingen die zich richten op natuur en landschap, in het bijzonder de opleiding Bos- en Natuurbeheer van Van Hall Larenstein, maar ook voor studenten in het Wetenschappelijk Onderwijs. De veldgids zal op diverse plekken en momenten in het onderwijs worden gebruikt, zowel in colleges, werkcolleges en tijdens veldwerk. Verder zal de gids van belang zijn voor doelgroepen als beherende instanties en amateurbiologen.

Aanpak

De vraag naar de veldgids is afkomstig van de HBO-opleiding Bos en Natuurbeheer van Van Hall Larenstein. Tijdens de ontwikkeling van de gids in de loop van 2009 zullen tussentijdse producten in het onderwijs worden getest en geëvalueerd met studenten van betrokken opleiding. De uitgave van de veldgids zal worden verzorgd door de KNNV Uitgeverij in Zeist.