Project

Verbetering van de vruchtbaarheid van koeien

PROLIFIC - is een multidisciplinaire studie voor een robuste en duurzame verbetering van de vruchtbaarheid van koeien. Het project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe vruchtbaarheidskenmerken, genomic selection voor vruchtbaarheidskenmerken, verbeteren van biologische modellen en het identificeren van molekulaire indicatoren voor vruchtbaarheid om de verminderde reproductie van melkkoeien aan te pakken.

Vruchtbaarheid is cruciaal voor duurzaamheid

Goede vruchtbaarheid is belangrijk voor een duurzaam en efficiënt melkveebedrijf. Vruchtbaarheid staat centraal in duurzame landbouw omdat vruchtbaarheid ten grondslag ligt aan de productiviteit en de levensduur van de koe. Op bedrijfsniveau is een goede vruchtbaarheid cruciaal voor economische duurzaamheid, op individueel koe niveau is het een belangrijke factor die invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de koe, en ook op de robuustheid van het dier. De duurzaamheid van de melkveehouderij berust voor een groot deel in het vermogen van de koe om zich voort te planten onder de huidige omstandigheden. Moderne koeien met hoge melk productie zijn het succesvolle resultaat van fokkerij, maar tegelijkertijd is de vruchtbaarheid verminderd. Hierdoor is er een situatie ontstaan waarin melkveehouders de controle over dit belangrijke element van duurzaamheid hebben verloren.

Het doel van PROLIFIC

Het algemene doel van het PROLIFIC project is het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor een robuuste en duurzame verbetering van vruchtbaarheid van melkkoeien. Hierbij kunt u denken aan verbeterde methoden voor vruchtbaarheidsdetectie en vruchtbaarheidsmanagement op het bedrijf.

Van genomics naar selectie

Voor dit project worden progesteron en andere gegevens verzameld van de onderzoeksstations van de project partners, maar ook van commerciële melkveebedrijven die zijn uitgerust met een Herd Navigator (DeLaval, FOSS). De Herd Navigator meet de hoeveelheid progesteron in de melk routinematig op het bedrijf. Met de data van de Herd Navigator zijn reeds nieuwe vruchtbaarheidskenmerken gedefinieerd. Voor deze nieuwe kenmerken zijn genetische parameters geschat. De volgende stappen zijn genoomscans met behulp van DNA merkers ter identificatie van DNA gebieden die een effect hebben op deze vruchtbaarheidskenmerken. Zulke gebieden kunnen vervolgens beter worden gekarakteriseerd met behulp van de volledige DNA sequentie, wat hopelijk leid tot de identificatie van genen verantwoordelijk voor de vruchtbaarheid van koeien. Alle verworven genetische informatie zal vervolgens in acht worden genomen om een optimaal fokplan op te stellen om de vruchtbaarheid te verbeteren.

Computermodel voor de bronstcyclus en voor vruchtbaarheid op dier- en bedrijfsniveau

Dit project richt zich ook op het maken van een computermodel voor het voorspellen van de  bronstcyclus en de vruchtbaarheid in relatie tot voeding en melkproductie. Dit model wordt dan uitgebreid naar bedrijfsniveau zodat de effecten van management op de vruchtbaarheid en economische resultaten kunnen worden voorspeld.  

De aandacht van Wageningen UR Livestock Research is vooral gericht op het modelleren van de bronstcyclus en vruchtbaarheid op koe-niveau. Het doel is dan om fysiologische processen op te sporen die verantwoordelijk kunnen zijn voor (verminderde) vruchtbaarheid. Hierbij worden die fysiologische processen gerelateerd aan genen of DNA merkers die zijn geassocieerd met vruchtbaarheidskenmerken.

Nieuws

Publicaties