Project

Verbetering van de waterproductiviteit in de praktijk (Water-PIP)

Het project "Verbetering van de waterproductiviteit in de praktijk" (Water-PIP) heeft tot doel de verhoging van de waterproductiviteit van gewassen in de DGIS-partnerlanden in Afrika en de regio van het Nabije Oosten en Noord-Afrika (NENA) te vergemakkelijken.

Met bijna tien jaar gegevens die beschikbaar zijn op een ruimtelijke resolutie van 1 ha via de WaPOR-database van de FAO, beoogt het project de variabiliteit van de waterproductiviteit te beoordelen en nationaal beleid ter verbetering van de waterproductiviteit te ondersteunen. De WaPOR-database en andere benaderingen zullen worden gebruikt om gestandaardiseerde protocollen te ontwikkelen voor het analyseren van de waterproductiviteit die diagnostische inzichten verschaffen over de redenen achter een lage waterproductiviteit. Deze analyses zullen worden gebruikt om praktische oplossingen voor de verbetering van de land- en waterproductiviteit te identificeren en te bespreken. Het project wil ook in contact komen met het IT-bedrijfsleven om de WaPOR-analyses te verbeteren en met de agro-industrie (25% Allianties) om de land- en waterproductiviteit te verbeteren.

Water-PIP is een project in twee fasen en de eerste fase is in 2020 afgerond. De resultaten van de eerste fase omvatten onder meer waterproductiviteitsanalyses van landbouwprojecten in Kenia, Ethiopië, Mozambique, Egypte en Jordanië. Aanvullende activiteiten betroffen het organiseren van online masterclasses, een hackathon en voorbereidende beleidsdiscussies met ministeries en internationale organisaties over het brede begrip van waterproductiviteit in zowel biofysische als sociaaleconomische termen. In 2021 en in de tweede fase zal het WaterPIP-project voortbouwen op de eerste fase en de gestandaardiseerde protocollen ontwikkelen voor het diagnosticeren van de redenen achter lage waterproductiviteit. Op die manier zal het project bijdragen tot discussies over mogelijke maatregelen om de waterproductiviteit te verbeteren. Aanvullende activiteiten voor de tweede fase zijn onder meer de ontwikkeling van lokale kenniscentra, het betrekken van belanghebbenden bij de beleidsdialoog voor productief watergebruik en de ontwikkeling van een MOOC over het brede begrip van waterproductiviteit. Op basis van alle analyses zal het project in al zijn fasen zijn bevindingen meedelen aan DGIS en de FAO als belangrijke partners bij de ontwikkeling van de WaPOR-databank. Het zal input leveren voor de haalbaarheid van de Nederlandse ambitie om de waterproductiviteit met 25% te verbeteren. Daarnaast zal het de hand reiken aan internationale water- en voedselprogramma's om hun inspanningen ter verbetering van de waterproductiviteit te ondersteunen.

Samen met de projectpartners IHE (waterbeheer), MetaMeta (wateroplossingen/communicatie-experts), eLEAF en FAO is WUR vooral verantwoordelijk voor het bestuderen van de waterproductiviteit vanuit een agronomisch, gewasproductieperspectief en het verschaffen van inzicht in de bruikbaarheid en beperkingen van de WaPOR-database. WUR werkt ook aan een wetenschappelijke beoordeling van de toepasbaarheid van potentiële biofysische verbeteringen van de waterproductiviteit. WUR is sterk betrokken bij het faciliteren van beleidsdialogen in Egypte en Jordanië die verder gaan dan louter een verhoging van de waterproductiviteit (meer oogst per druppel) en veeleer kijken naar de implicaties van waterproductiviteit voor factoren als voedselzekerheid, het genereren van werkgelegenheid en duurzaamheid van het milieu. Door verschillende ontwikkelingsstrategieën voor de landbouw vergelijkenderwijs te beoordelen, worden afwegingen tussen verschillende factoren expliciet gemaakt en worden politieke beslissingen transparanter.