Project

Verduurzaming van Nederlandse cacao en koffie importen: synergie tussen praktijk, beleid, strategie en kennis

Zowel in de cacaosector als in de koffiesector zijn intentieverklaringen getekend om te streven naar verduurzaming van de importstromen. In cacao is de intentie dat in 2015 50 % van de cacaobonen gebruikt in cacaoproducten gegarandeerd duurzaam zijn. In koffie is de intentie dat in 2015 75 % van alle koffie gedronken/verkocht op de Nederlandse markt duurzaam is. Dit project ondersteunt de netwerken van private en public stakeholders verenigd rond beide intentieverklaringen, als onderdeel van het Actie Plan Duurzaam Handel 2011-2015. Dit project brengt initiatieven rond de verduurzaming van de importen van cacao en koffie, samen in een actiegericht onderzoek naar hoe verduurzaming te bewerkstellingen en hoe de effecten te meten. Dit project is ondersteund via het Nederlands Top sector programma van het Ministerie van Economisch Zaken (BO-27.02-001-003).

De cacao en koffie-industrie investeert miljoenen in het leveren van diensten naar de boeren die hun koffie en cacao leveren, maar er is geen systematische evaluatie of benchmarking om te begrijpen wat echt werkt, wat schaalbaar is, en hoe de kosten-efficiëntie te rijden. Huidige effect rapportage is een dure snap-shot op basis van externe evaluaties achteraf. Veel van de gegevens zijn vanuit versnipperde bronnen, terwijl de technologieën voor het uploaden van real-life data bestaan. De privaat sector experimenteert momenteel met piloten om diensten te leveren aan cacao-en koffieboeren. Deze activiteiten zijn ook ingebed in het Nederlandse en internationaal publiek-private partnerschap met ontwikkelingslanden.

Versterking van de internationale partnerschappen voor onderzoek en duidelijke evaluatie van de behoeften en strategieën bestaan nog niet, maar zijn nodig om ketenbrede oplossingen en opschaling van duurzame inspanningen mogelijk te maken.

Drie kennisbehoeftes benoemd in bovengenoemde initiatieven zijn door dit project geadresseerd:

  • Wat zijn benaderingen voor het aantonen van de effectiviteit van certificeringsprogramma’s en de daaraan gerelateerde modaliteiten in ketenbeheer voor verduurzaming van cacao- en koffie importen?
  • Wat is de bijdrage van trainingen, en eventueel andere specifieke implementatie modaliteiten, aan het realiseren van verduurzaming van de productie van koffie?
  • Wat zijn business- en sturingsmodellen voor opschaling van duurzaamheidsinitiatieven in de cacaosector waarin grote aantallen ongeorganiseerde boeren een wezenlijke rol spelen in de levering van grondstoffen terwijl een vorm van organisatie steeds wenselijker wordt?

Het project geeft vorm aan actiegericht onderzoek dat de wijzen waarop verduurzaming van cacao- en koffie importen tot stand komt mee helpt te ontwerpen, middels onderzoek naar implementatiemodaliteiten en opschaling, en te verifiëren, middels een precisiering van de onderbouwing van impact claims.

Resultaten

1) support de uitvoering van ontwikkeling en effectbeoordeling hoe het wordt gebruikt in toezicht enevaluatie (2) Upscaling dienstverlening in productketens (3) Inbedding en consolideren publiek-private partnerschappen op onderzoeksgebied (4) Informatiesystemen voor geloofwaardige, transparante en bewijs-gebaseerd effect rapportage.