Project

Virtual tomato crops

Jochem Evers en zijn team ontwikkelen een digital twin van een tomatengewas in een kas; een 3D-simulatiemodel dat real-time wordt gevoed met sensorinformatie uit een echte kas. Dat constante updaten maakt deze digital twin geavanceerder dan de bestaande simulatiemodellen. In het virtuele gewas worden de interacties tussen de eigenschappen van het gewas (het ras), de omgevingsfactoren en het gewasbeheer gesimuleerd. Omdat het model gekoppeld is aan een echt tomatengewas in een kas, wordt het mogelijk om voorspellingen steeds meer te verfijnen en zo betere keuzes maken voor het echte gewas.

Trekker Jochem Evers: “We kiezen voor tomaat, omdat we van dit gewas al zoveel weten, we hebben veel ervaring met het meten en 3D-modelleren ervan, en er zijn veel teelttechnieken bekend. Bij de ontwikkeling van de digital twin nemen we vanaf het begin van het project de ideeën mee van een gebruikersgroep van geïnteresseerden. Zij weten wat er speelt in de tomatenteelt en wat we centraal moeten stellen in het model.”

Evers hoopt binnen drie jaar een goed werkend prototype te hebben. Telers kunnen het gebruiken als beslissingsondersteunend instrument bij het telen van tomaten. Ze kunnen hiermee voorspellen wat het effect is van een teeltmaatregel op oogst en financiële opbrengst. Op basis van die voorspelling kunnen ze een beslissing nemen voor het echte gewas. De tool kan worden ingezet om strategieën te bepalen: je doet aanpassingen aan het gewas of kasinstellingen in het model, en de meest veelbelovende strategieën kun je in het echte gewas uittesten.

Telers kunnen het prototype gebruiken als beslissingsondersteunend instrument bij het telen van tomaten. Ze kunnen hiermee voorspellen wat het effect is van een teeltmaatregel op oogst en financiële opbrengst.

Evers over de voordelen voor het onderzoek: “Onderzoekers hoeven niet meer proeven in veel herhalingen te doen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen en je weet direct wat het resultaat is van wijzigingen in bijvoorbeeld kasinstellingen, snoei of rassen. Hiermee kunnen we ook gericht onderzoek doen naar nieuwe rassen; welke eigenschappen moet een ras hebben om het goed te doen gegeven restricties in energieverbruik of in een bepaald soort kas.”

Evers zelf is theoretisch plantbioloog, maar zijn team is zeer divers; medewerkers van het (nieuwe) Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre (NPEC) op de campus en WUR-onderzoekers in de domeinen glastuinbouw, economie, agrotechnologie, statistiek en veredeling.