Project

Vissilage, van afval tot hoogwaardig eiwit voor de productie van dier- en visvoer

In het kader van het project wordt technologie ontwikkeld en verbeterd voor de productie van hoogwaardige vissilage uit nevenproducten afkomstig van de verwerking van zee- en zoetwatervissoorten in Oost-Afrika. Er zal op commerciële schaal worden getest in hoeverre dit kan worden geïmplementeerd in Afrikaanse landen, en er zullen voerbestanddelen op basis van vissilage worden ontwikkeld en getest voor de Oost-Afrikaanse regio. Met vissilage kan eiwit uit visafval worden benut in een kleiner volume, tegen lagere kosten en in regio’s die niet geschikt zijn voor de productie van vismeel, waarvoor energie nodig is. De strategie voor technologische ontwikkeling en toepassing is dan ook een uitstekende methode om eiwitbronnen uit vis beschikbaar te maken in Afrika (momenteel vaak van slechte kwaliteit, duur of niet beschikbaar).

Het projectonderzoek zal nieuwe kennis opleveren over de voedingswaarde van vissilage als eiwitrijk bestanddeel in vis- en diervoeder voor verschillende soorten vis en landbouwdieren en bij verschillende bedrijfsvoeringen. Door het project wordt vissilage beter ingezet op basis van opnieuw gedefinieerde technologieën.

De onderzoeksresultaten en -bevindingen uit het project worden verspreid door middel van een handboek over vissilagetechnologie, folders, openbare en/of peer-reviewed publicaties, en workshops in Oost-Afrika en andere regio’s. De te ontwikkelen kennis is breed toepasbaar in andere landen over de hele wereld.

Publicaties