Project

VISwijzer en flyshootvis

Het eerste doel van het partnerschapsproject ‘VISwijzer en flyshootvis’ is om de weg vrij te maken voor verbeterde data van de flyshootvisserij. Dit kan uiteindelijk leiden tot een beter beheer en betere duurzaamheidsbeoordelingen. Om deze doelstelling te behalen ontwerpen we een passend protocol voor datacollectie in de flyshootvisserij.

De ambitie is om een bemonsteringsprotocol op te zetten dat inzetbaar is in de hele flyshootvloot. De bemonstering bestaat uit self-sampling en waarnemersreizen. De waarnemersreizen dienen enerzijds als validatie van de self-samplingdata en anderzijds als een meer uitgebreide doormeting van de vangst. Bij het opzetten van deze datacollectie zal vanaf het begin rekening worden gehouden met de nieuwste inzichten op het gebied van statistisch representatief bemonsteren. Op deze manier wordt de kans groter dat ICES deze gegevens later in gebruik kan nemen.

Het tweede doel is om de VISwijzermethode aan te passen, zodat deze beter geschikt is voor de beoordeling van een gemengde visserij. Met de aanpassingen wordt ook gezorgd dat de methode in lijn is met de basiselementen van de Global Seafood Ratings Alliance (GSRA). Dit zorgt voor internationaal draagvlak bij belangrijke NGO’s. De aangepaste methode wordt toegepast op een aantal Noordzeevisserijen. Voor de flyshootbeoordelingen worden de nieuw verzamelde data en voor zover mogelijk historische datareeksen gebruikt, die tot nu toe niet beschikbaar waren.

Het derde doel is om de projectresultaten en opgedane kennis over flyshootvis te delen. De flyshootvissers willen ook tijdens de loop van het project goed geïnformeerd blijven. Door de sector te betrekken bij de status van de resultaten, ontstaat er meer draagvlak om in de toekomst de datacollectie en de extra tijd die daarvoor nodig is aan boord te organiseren. Ook wordt er gewerkt aan verbeterde kennis over onderbenutte vissoorten en de flyshootvismethode, bij de flyshootsector en belangrijke stakeholders zoals visdetailhandel en horeca.

Projectresultaten voor het Kennisproject ‘VISwijzer en flyshootvis’ zijn:

  • Betere data over de flyshootvisserij en van de belangrijkste vissoorten in flyshootvisserij;
  • Representatief en werkbaar protocol voor datacollectie flyshoot;
  • Rapportage over de mogelijkheden voor een Fisheries Improvement Project voor flyshoot;
  • Vernieuwde, wetenschappelijk onderbouwde methode voor de VISwijzerbeoordeling van gemengde visserijen;
  • Aangepaste VISwijzerbeoordeling voor vijftien Noordzeevisserijen;
  • Verbeterde kennis over onderbenutte vissoorten en de flyshootvismethode bij flyshootsector en belangrijke stakeholders zoals visdetailhandel en horeca.
Doelsoorten flyshootvisserij (Bron: Good Fish)
Doelsoorten flyshootvisserij (Bron: Good Fish)