Project

Voedingsonderwijs voor de Medische Zorg

‘De gezondheid van mensen verbeteren door middel van betere voeding’ is de missie van de divisie Humane Voeding & Gezondheid, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR). Binnen deze divisie is een van de leerstoelgroepen gewijd aan Voeding & Ziekte. Met deze expertise, van o.a. hoogleraren en artsen, draagt (WUR) bij aan een grotere rol voor voeding in de Nederlandse zorg. WUR heeft in dit kader de volgende onderwijsactiviteiten gerealiseerd op het raakvlak van voeding en de medische zorg. Naast onderstaande activiteiten worden doorlopend nieuwe projecten ontwikkeld.

Voor studenten

E-learning(s) Voeding-Ziekte: Nutrition & Cardiometabolic Diseases for Medical Professionals

WUR biedt al diverse online scholingen aan op het gebied van voeding voor het brede, hoger opgeleide, publiek. In aanvulling hierop worden online modules op het gebied van voeding & ziekte doorontwikkeld, specifiek gericht op de arts (in opleiding). De eerste e-learning, Nutrition & Cardiometabolic Diseases for Medical Professionals, zal eind 2022 / begin 2023 beschikbaar komen. Deze behandelt basiskennis en -vaardigheden voor de arts m.b.t. de voeding van de patiënt, wat hierin de rol van de arts is en welke rol de diëtist speelt. Ook wordt ingegaan op voedingshypes en voedingsberichten uit de media. De scholing is interactief (en op eigen tempo te doorlopen). De stof wordt behandeld a.h.v. casussen die met name gericht zijn op hart- en vaatziekten en diabetes, maar is interessant voor alle specialismen. Een e-learning gericht op voeding & kanker volgt later. De e-learning zal ongeveer 10 uur duren. WUR is in overleg met alle Nederlandse medische faculteiten om deze module(s) op te nemen binnen het onderwijsaanbod.

Bio-Tech-Med-Nutrition: Interdisciplinary Team Training (masterstudenten)

Bio-Tech-Med-Nutrition: Interdisciplinary Team Training (BITT) is challenge based onderwijs waarin interdisciplinaire groepen masterstudenten een innovatieve oplossing uitwerken voor een patiëntenprobleem uit de praktijk. Studenten van UMCU (SUMMA, Graduate School of Life Sciences), TUe (Biomedical Engineering) en WUR (Nutrition & Health, geïnteresseerde studenten van andere masteropleidingen) kunnen deelnemen. BITT kan als keuzevak van 3-5 ECTS worden opgenomen in het vakkenpakket.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Eerstejaarsopdracht Voeding-Geneeskunde

Idealiter zou vanaf het begin van de opleiding uitgedragen moeten worden dat voeding onderdeel uitmaakt van de gezondheid. Daarom zullen eerstejaarsstudenten geneeskunde (UMCU) en voeding & gezondheid (WUR) vanaf het najaar van 2022 een gemeenschappelijke opdracht uitvoeren op het raakvlak van voeding en geneeskunde. Dit zit binnen het curriculum en komt voort uit een samenwerking tussen de vakken die deze twee groepen studenten op dat moment volgen. WUR staat open voor uitbreiding van dit project naar andere faculteiten.

Gemeenschappelijke wetenschappelijke stages Voeding-Geneeskunde (masterstudenten)

In deze gemeenschappelijke wetenschapsstages worden een masterstudent Geneeskunde en een masterstudent Nutrition & Health aan elkaar gekoppeld. Het onderwerp van de stage ligt op het raakvlak van voeding en geneeskunde. Studenten werken samen aan het betreffende onderzoek, waardoor ze leren van elkaars discipline. De stage kan plaatsvinden in een ziekenhuis of bij andere instellingen waar artsen werkzaam zijn (revalidatiecentrum, GGD etc.) en mag de reguliere wetenschappelijke stage vervangen. Vooralsnog zijn deze stages alleen beschikbaar voor studenten aan Radboudumc, UMCU en WUR.

Overige vormen van interdisciplinair onderwijs

WUR is volop bezig met de ontwikkeling van diverse vormen van interdisciplinair onderwijs in zowel de bachelor- als masterfase, waarbij studenten Voeding & Gezondheid en Geneeskunde samen les krijgen of samen aan een project werken. Een andere mogelijkheid zijn vormen van projectonderwijs die vaak al in het curriculum voorkomen: een dergelijk project kan worden begeleid door een Wageningse promovendus voor een onderwerp op het gebied van voeding & ziekte.

Nieuwsgierig?

In de podcast "Interprofessional collaboration among physicians and dietitians" bespreken Tanya Bisseling (MDL-arts, Radboudumc) en Marian de van der Schueren (professor of dietetics, WUR en HAN) de ins en outs van interprofessionele samenwerking tussen artsen en diëtisten.

Voor medisch professionals

Online nascholing Voeding-Ziekte

WUR biedt al diverse online scholingen aan op het gebied van voeding voor het brede, hoger opgeleide, publiek. In aanvulling hierop worden online modules op het gebied van voeding & ziekte doorontwikkeld, specifiek gericht op de arts. De eerste e-learning, Nutrition & Cardiometabolic Diseases for Medical Professionals, zal eind 2022 / begin 2023 beschikbaar komen. Deze behandelt basiskennis en -vaardigheden voor de arts m.b.t. de voeding van de patiënt, wat hierin de rol van de arts is en welke rol de diëtist speelt. Ook wordt ingegaan op voedingshypes en voedingsberichten uit de media. De scholing is interactief (en op eigen tempo te doorlopen). De stof wordt behandeld a.h.v. casussen die met name gericht zijn op hart- en vaatziekten en diabetes, maar is interessant voor alle specialismen. Een e-learning gericht op voeding & kanker volgt later. De e-learning zal ongeveer 10 uur duren en is geaccrediteerd. Geïnteresseerden kunnen zich via de button op deze pagina melden en zo op de hoogte gehouden worden wanneer de e-learning beschikbaar komt.

Gemeenschappelijke wetenschappelijke stages Voeding-Geneeskunde

Een masterstudent Geneeskunde en een masterstudent Nutrition & Health doen in deze stage gezamenlijk onderzoek op het raakvlak van voeding en geneeskunde. Elke arts kan een project aanbieden, ongeacht het type instelling waar hij/zij werkzaam is. De arts biedt hiermee niet alleen de studenten een interdisciplinair leerzame ervaring, dankzij de samenwerking met docenten van WUR is het ook voor de arts een kans om meer te leren over de rol van voeding in de gezondheidszorg. Interesse, maar hulp nodig bij het bepalen van een onderwerp? Aarzel dan niet om contact op te nemen via het hiernaast vermelde e-mailadres.

Bio-Tech-Med-Nutrition: Interdisciplinary Team Training

Bio-Tech-Med-Nutrition: Interdisciplinary Team Training (BITT) is challenge based onderwijs waarin interdisciplinaire groepen masterstudenten een innovatieve oplossing uitwerken voor een patiëntenprobleem uit de praktijk. Een arts kan hiervoor een casus aandragen die raakvlakken heeft op (bio-)medisch, biotechnologisch en voedingsgebied. Liever laagdrempelig deelnemen? Dat kan als onafhankelijk expert in één of enkele consulten.

Nieuwsgierig?

In de podcast "Interprofessional collaboration among physicians and dietitians" bespreken Tanya Bisseling (MDL-arts, Radboudumc) en Marian de van der Schueren (professor of dietetics, WUR en HAN) de ins en outs van interprofessionele samenwerking tussen artsen en diëtisten.

Voor medische faculteiten

Gemeenschappelijke wetenschappelijke stages Voeding-Geneeskunde

In deze gemeenschappelijke wetenschapsstages worden een masterstudent Geneeskunde en een masterstudent Nutrition & Health aan elkaar gekoppeld. Het onderwerp van de stage ligt op het raakvlak van voeding en geneeskunde. Studenten werken samen aan het betreffende onderzoek, waardoor ze leren van elkaars discipline. De stage kan plaatsvinden in een ziekenhuis of bij andere instellingen waar artsen werkzaam zijn (revalidatiecentrum, GGD etc.) en mag de reguliere wetenschappelijke stage vervangen. Interesse om deze gemeenschappelijke stages ook mogelijk te maken voor de medische studenten van jouw faculteit? Interesse om stageplekken op het gebied van Voeding-Geneeskunde aan te bieden? Via het hiernaast vermelde e-mailadres is het mogelijk om contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

Online modules Voeding-Ziekte

WUR biedt al diverse online scholingen aan op het gebied van voeding voor het brede, hoger opgeleide, publiek. In aanvulling hierop worden online modules op het gebied van voeding & ziekte doorontwikkeld, specifiek gericht op de arts (in opleiding). Het gaat in eerste instantie om doorontwikkelde versies van de MOOC’s Nutrition and Cancer en Nutrition, Heart Disease and Diabetes. Een module zal ongeveer 10 uur duren en kan worden opgesplitst in meerdere stukken, wat de mogelijkheid biedt om het te laten aansluiten op de manier waarop het onderwijs aan de faculteit is ingericht.

Overige vormen van interdisciplinair onderwijs

WUR werkt met een aantal medische faculteiten samen om diverse vormen van interdisciplinair onderwijs voor zowel de bachelor- als masterfase aan te bieden aan studenten Voeding & Gezondheid en Geneeskunde. Voorbeelden hiervan zijn gemeenschappelijke colleges/practica of gezamenlijk projectonderwijs. Een andere mogelijkheid zijn vormen van projectonderwijs die vaak al in het curriculum voorkomen: een dergelijk project kan worden begeleid door een Wageningse promovendus voor een onderwerp op het gebied van voeding & ziekte. Aarzel niet om contact op te nemen via het hiernaast vermelde e-mailadres om de mogelijkheden te verkennen.

Partnerorganisaties en samenwerking

Naast bovengenoemde projecten, zet Wageningen University & Research zich ook in met diverse partners en in samenwerkingsverbanden voor meer voedingsonderwijs voor de medische zorg. Zo werken wij met onze partners aan opdrachten voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast zijn we actief binnen de Alliantie Voeding in de Zorg (met o.a. de ziekenhuizen Gelderse Vallei en Rijnstate), met de universiteiten van Eindhoven en Utrecht en het UMCU in de Alliantie EWUU, en met o.a. het Voedingscentrum en de Nederlandse medische faculteiten in Platform Voeding Nederland.