Project

Voedsel- en voedingseducatie als (levens)bron voor de agrofoodsector Nederland

Educatie over voedsel is dé basis voor een gezond voedselpatroon bij kinderen. Hierdoor zijn ze meer bereid gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken, en komt er meer aandacht voor een duurzame productie. Daarom ontwikkelt en coördineert Wageningen UR sinds 2006 het lesprogramma Smaaklessen. Sinds 2013 is Smaaklessen een Publiek Private Samenwerking geworden in de vorm van het Voedseleducatie Platform. De overheid, wetenschap, het onderwijs en bedrijfsleven dragen hierdoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor voedseleducatie. De coördinatie van het Platform ligt bij het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit van Wageningen UR.

Doel

Het doel van het Voedseleducatie Platform is te komen tot een gecoördineerd aanbod van kwalitatief hoogwaardig en innovatief educatiemateriaal over voeding en voedsel voor de jeugd van 4 t/m 18 jaar, met de primaire focus op het basisonderwijs. Met dit Platform wordt ingezet op de noodzaak dat toekomstige consumenten meer kennis en vaardigheden hebben om onderbouwde, gezonde en duurzame keuzes te maken voor hun voedsel én de behoefte om de interesse van leerlingen in de AgriFoodsector te vergroten.

Smaaklessen en Smaakmissies

Om dit doel te bereiken continueert het Voedseleducatie Platform de implementatie van Smaaklessen en worden er, met input van de deelnemende bedrijven en instellingen, verdiepende lesmodules over producten uit de Schijf van Vijf ontwikkeld: Smaakmissies.

Smaaklessen

Het lesprogramma Smaaklessen is een lesprogramma over eten en smaak voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. Samen gaan ze eten verkennen:  eten, proeven, voelen, ruiken en kijken staat centraal. Kinderen leren waar hun eten vandaan komt en ze ervaren dat gezond en lekker eten bij elkaar passen.

Het programma richt zich op vijf pijlers: 1. Smaak 2. Gezond eten 3. Voedselproductie 4. Consumentenvaardigheden 5. Koken

Met Smaaklessen zijn al meer dan 4.000 basisscholen (60%) bereikt.

Smaakmissies

Daarnaast zijn er ook verdiepende lesmodules over de producten uit de Schijf van Vijf te volgen, dit zijn de Smaakmissies. Hierin ligt de nadruk op het zelf ontdekken van de herkomst van eten door bijvoorbeeld zelf groenten te verbouwen of bedrijven te bezoeken. Kinderen kunnen met eigen ogen zien hoe groenten groeien, ze opgraven en ermee gaan koken. Zo blijven de lessen nog beter hangen. De Smaakmissies worden samen met de deelnemende bedrijven uit het Voedseleducatie Platform ontwikkeld.

Bij ons op school staan beleven en ontdekken centraal. Kinderen gebruiken hiervoor hun hele lichaam. Smaaklessen past daarom uitstekend binnen onze school. We hebben per groep een planning gemaakt waarbij Smaaklessen een onderdeel vormt van de natuurlessen. Nu worden de lessen elk jaar vanzelf gegeven.
Andre Guijs, PCB de Klokbeker, Ermelo

Ook een bijdrage leveren?

Voor het ontwikkelen van de verdiepende Smaakmissies is het Platform op zoek naar meer bedrijven die zich willen aansluiten bij dit initiatief. Door deelname kunnen bedrijven meedenken over de inhoud van de Smaakmissies die worden ontwikkeld en hiervoor informatie aanleveren. Een manier om bij te dragen aan een positief beeld van de sector in een tijd van voedselschandalen en onzekerheden over ingrediënten. Ook kunnen zij hun eigen sector nog meer zichtbaar maken door het aanbieden van excursies en/of gastlessen.