Project

Vooruit met de geit! Een onderzoek naar de perceptie van gezondheidsrisico’s ten gevolge van het houden van geiten

De stichting Gezond en Fris Hurwenen en Rossum vraagt zich af hoe de gezondheidsrisico’s ten gevolge van de intensieve geitenhouderij in Rossum en Hurwenen nu en in de toekomst kunnen worden verminderd of weggenomen en hoe de leefbaarheid binnen het dorp duurzaam bevorderd kan worden.

De Stichting Gezond en Fris Hurwenen en Rossum houdt zich bezig met de bescherming en het verbeteren van de leefbaarheid en de gezondheid van de bewoners in en om de dorpen Hurwenen en Rossum (gemeente Maasdriel). Een deel van de bewoners van deze dorpen maakt zich ongerust over de uitbreiding van de intensieve geitenhouderij die gelokaliseerd is op drie verschillende locaties vlakbij de dorpskern(en) Hurwenen en Rossum. De bewoners maken zich ongerust over de gezondheidsrisico’s voor omwonenden. De stichting heeft diverse procedures gevoerd om de uitbreiding op juridische gronden tegen te gaan. Ook hebben ze de publiciteit gezocht. Dit heeft de verhoudingen binnen de dorpsgemeenschap onder druk gezet.

Het doel van dit project is om helderheid te verschaffen in de diversiteit aan perspectieven over gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met een intensieve geitenhouderij in het algemeen en die in Maasdriel in het bijzonder.

Onderzoeksvragen

Wat zijn de visies, belangen, meningen en overtuigingen van verschillende lokale stakeholders (geitenhouders, omwonenden en lokaal bestuur) op de impact van de voorgenomen bedrijfsuitbreiding van de geitenhouderij, meer in het bijzonder ten aanzien van:

Wat zijn de visies, belangen, meningen en overtuigingen van relevante Nederlandse stakeholders (geitenhouders, experts, GGD’s) op de impact van de geitenhouderijen in het algemeen op omwonenden, meer in het bijzonder ten aanzien van: