Project

Vragen over bijen beantwoord door experts

Inmiddels is het algemeen bekend dat het niet goed gaat met (wilde) bijen en andere bestuivers, met als risico het (lokaal) uitsterven van soorten en het verslechteren van de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. De juiste inrichting en het beheer van groen om daarmee bijen te ondersteunen, vraagt om specifieke kennis van de bijen en het benodigde groenbeheer. Daarom heeft Groene Cirkels, het samenwerkingsverband dat opgericht is door HEINEKEN, de provincie Zuid-Holland en Wageningen Environmental Research (Alterra), een Helpdesk Bijenlandschap.

De Helpdesk Bijenlandschap wil groenbeheerders van openbaar en privaat groen in de regio Leiden, Leiderdorp, Alphen a/d Rijn, Zoeterwoude, Zoetermeer, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Teylingen, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse of Leidschendam-Voorburg, via deze helpdesk ondersteunen met een advies over bijvriendelijke inrichting en beheer. Via de website van Groene Cirkels (of via het netwerk) kunnen zij hun vraag indienen, die vervolgens door experts beantwoord wordt. De antwoorden zijn te vinden op de website, zodat iedereen kan profiteren van deze kennis.