Project

Waardevolle producten uit afvalwater

Eén van de grootste maatschappelijke opgaven op dit moment is slimmer omgaan met afvalstoffen en -water, om de verduurzaming van water van goede kwaliteit en grondstoffen voor de toekomst te verzekeren.. Doorbraken ontstaan door anders naar hetzelfde te kijken. Zo is ook Aquafarm ontstaan. Aquafarm ziet de rijke stroom afvalwater als basis voor het produceren van hoogwaardige stoffen. Met een geschakelde inzet van planten en dieren wordt het afvalwater zuiverder, willen we gifstoffen (zoals medicijnresten) verwijderen, én produceren we hoogwaardige stoffen.

De natuur als voorbeeld

In de natuur verwerken allerlei organismen continu resten van planten en dieren als voedsel. Denk aan de bekende plaatjes van het voedselweb in een meer of plas. Zo gaat de natuur ook om met afvalwater. Vroeger (vóór de jaren ’70) was het voedselweb in het oppervlaktewater op veel plekken sterk verstoord door afvalwaterlozingen, maar de natuur heeft de oorspronkelijke toestand op deze plekken kunnen herstellen.

Hoe werkt dat? Eerst zijn bacteriën, schimmels en eencelligen actief, gevolgd door ‘verwerkers’ die vooral leven van deze eerste organismen. Algen gaan bloeien en verderop schieten waterplanten weer op. Het dierenleven neemt weer toe en vissen verschijnen. We noemen dat zelfreiniging.

Zelfreiniging versnellen

Al het afvalwater direct door de natuur laten zuiveren door zelfreiniging is tijdrovend en vraagt veel oppervlakte. Aquafarm draait het om. Met het groeperen van organismen en het daarmee controleren van onderlinge interacties, halen we de kracht van iedere organismegroep naar boven. Door de optimale condities te creëren groeien de verschillende organismen veel sneller. Hier hebben we al een aantal essentiële sleutelfactoren voor in beeld. Door de juiste temperatuur, LED-licht en volgorde van processtappen versnellen we sterk de biologische groeiprocessen. Het resultaat is een zeer effectieve en efficiënte productie van hoogwaardige stoffen op het in-/effluent én schoon water.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Proof of principle

De onderzoekers werken tot de zomer van 2017 aan de ‘proof of principle’ waarin bewezen moet dat het concept Aquafarm realiseerbaar is. Deze ‘proof of principle’ baseert zich op 3 pijlers:

  • Wetenschappelijk onderzoek: kunnen we een stromende Aquafarm met cascadering van flora en fauna realiseren?
  • Toepassing: hoe ‘verwaarden’ we Aquafarm?
  • Schaalbaarheid: hoe ontwerpen we Aquafarm met een geringe ‘footprint’ (zoals oppervlakte)?

Wat doet Wageningen Environmental Research (Alterra)?

Wageningen Environmental Research (Alterra) verzorgt het fauna- component in Aquafarm. Wageningen Environmental Research (Alterra) verzamelt kennis over de mogelijke rollen die aquatische macrofauna kan spelen in de zuiveringscascade. De eerste stap in het onderzoeksplan behorende bij het Aquafarm- initiatief loopt 1 jaar en omvat een literatuuronderzoek aan de functionele kenmerken van aquatische macrofauna in relatie tot het omzetten van organisch materiaal. Er worden experimenten verricht in het veld en het laboratorium om de groei- en omzettingscapaciteit van geselecteerde dieren te kwantificeren. Samen met Radboud Universiteit Nijmegen wordt een proefopstelling op kleine schaal gerealiseerd, die bijdraagt aan het ‘proof of principle’.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan