Project

ZoCool! Slim koelen met behulp van zonne-energie

In het project ZoCool! is een regelsysteem ontwikkeld die zonne-energie maximaal benut ten behoeve van het koelen van versproducten. Dit systeem kan met een beperkte investering het koelingsproces duurzamer maken, het koelvermogen verhogen en de kwaliteit van de koeling van de versproducten behouden. De koelinstallatie kan rustig en stabiel bedreven worden, ondanks de aanwezigheid van pieken en dalen in de koudevraag en zonne-energie aanbod.

Het slimme energieregelsysteem werkt met behulp van de Smart ZoCool!-controller in combinatie met een lokaal DC-grid. Op basis van data over bijvoorbeeld de weersverwachting en de belasting van het elektriciteitsnet, maakt het slimme keuzes om de beschikbare energie zo optimaal mogelijk te benutten. De Smart ZoCool!- controller zorgt ervoor dat er bij een energie-overschot, opgewekt door zonnepanelen, de beschikbare ijsbuffer ‘geladen’ wordt met ijs. Op een moment zonder zonne-energie wordt de ijsbuffer gebruikt ten gunste van het rendement van de koelinstallatie.

Meer weten?

Het systeem bevindt zich in de laatste testfase. Wanneer u geïnformeerd wilt worden over wanneer dit systeem beschikbaarheid is kunt u contact opnemen met Edo Wissink.

ZoCool! Slim koelen met behulp van zonne-energie