Publicaties

De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband : Editie 2023

Jukema, Gerben; Ramaekers, Pascal; Berkhout, Petra

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de Nederlandse handel in landbouwproducten in 2022. Wageningen Economic Research en CBS maken in deze gezamenlijke uitgave de eerste ramingen van de landbouwhandelscijfers voor 2022 bekend en voorzien deze van duiding. Het gaat zowel om de landbouwgoederen als de landbouwgerelateerde goederen. Daarnaast gaat het rapport in op hoeveel Nederland verdient aan de landbouwhandel. Er zijn vier katernen die dieper ingaan op speciale onderwerpen. Voor deze editie zijn dat prijsontwikkelingen van landbouwgoederen, handel met nabije markten, handel met Oekrai╠łne en Rusland en handel metChili, Nieuw-Zeeland en Mexico.---This report describes developments in the Dutch trade in agricultural products in 2022. In this joint edition, Wageningen Economic Research and CBS have published the first estimates of the agricultural trade figures for 2022 and have included an explanation. This concerns both agricultural goods and agriculture-related goods. The report also includes information on revenues from agricultural trade. Four framed sections elaborate on special topics. For this edition, these topics are price development of agricultural goods, nearby markets, trade with Ukraine and Russia and trade with Chile, New Zealand and Mexico.