Publicaties

Rapport inventarisatie van visziekten in Nederland 1985 - 1995

Haenen, O.L.M.; Kamstra, A.; van der Heul, J.W.