Publicaties

De nieuwe hovenier

Aalbers, C.B.E.M.

Samenvatting

Uit onderzoeken van onder meer groene initiatieven door burgers en bedrijven, blijkt dat de bijdrage die groen op tal van manieren kan leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving niet eenvoudigweg gerealiseerd wordt. De vraag kwam op hoe bedrijven als hoveniers en groenvoorzieners, met hun ondernemerszin en groene vakmanschap hulp kunnen bieden aan gemeenten, bewoners en andere groeneigenaren en/of beheerders bij het ontwikkelen van veelzijdiger groen. Zo kan een groenbedrijf een gemeente bijvoorbeeld ontzorgen door taken - zoals het gesprek over het groen met buurtbewoners - op te pakken.