Publicaties

NSO-typering agrarische bedrijven 2021 : Normen en uitgangspunten bij typering agrarische bedrijven in Nederland

Wisman, Arjan

Samenvatting

Deze publicatie is tot stand gekomen op basis van activiteiten die behoren tot de Wettelijke Onderzoekstaken. De uitvoering van deze taken wordt gecoördineerd door het ‘Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI)’. Het CEI ziet toe op de onafhankelijkheid van de uitvoering en de borging van de kwaliteit.