Publicaties

Boeren voor natuur; de slechtste grond is de beste

Stortelder, A.H.F.; Schrijver, R.A.M.; Alberts, H.; van den Berg, A.; Kwak, R.G.M.; de Poel, K.R.; Schaminée, J.H.J.; van den Top, I.M.; Visschedijk, P.A.M.

Samenvatting

Dit is een achtergrondrapport bij een binnenkort te verschijnen boek over de mogelijke rol van de landbouw bij de inrichting en het beheer van het landelijke gebied. De discussie hieromtrent is onder andere door de recente uitbraken van mond- en klauwzeer actueel. De visie laat zien dat bij een alternatieve aanwending van beschikbare financiële middelen een duurzame, op de natuur gerichte, landbouw op behoorlijke schaal mogelijk is. Boeren voor natuur is getoetst voor vijf regio's binnen Nederland: Achterhoek, Salland, Mergelland, Waterland en Middag-Humsterland.