Publicaties

Keizersrande; das, veldsalie en korenbloem naast alant en zilverreiger; een bedrijfsplan

Corporaal, A.; Schrijver, R.A.M.; Stortelder, A.H.F.

Samenvatting

De opdrachtgever, Stichting IJssellandschap te Deventer en eigenaar beheerder van ruim 3400 hectare landgoederen rondom Deventer, zocht een eigentijds antwoord voor het 240 ha grote, nieuwe landgoed Keizersrande. Binnen dit landgoed worden binnen- en buitendijkse gebieden in samenhang betrokken bij een groot ruimte-voor-rivierproject (RVR) in de uiterwaarden. Er zijn 4 mogelijke bedrijfstypen onderzocht aan de hand van ecologische, economische en sociale argumenten, maar ook is gelet op beheersmatige zaken (rivier, natuur, landbouw) en zaken aangaande de toepassing van de Vogelrichtlijn in relatie met de verschillende bedrijfstypen. De combinatie van de regeling SN met het type natuurgericht bedrijf (van boeren-voor-natuur) biedt de meeste en beste doelrealisatie. In de praktijk betekent dit een compleet gesloten bedrijf met daaraan gekoppeld een zoogkoeien-neventak. De bedrijfseconomische basis biedt veel perspectief: er wordt een jaarlijks saldo berekend van bijna ¿ 300.000, waarin het relatief grote aandeel van het vermogensinkomen sterk doortelt; er wordt een arbeidsopbrengst van ongeveer 3 VAK gegenereerd. Dit is voor de stichting reden daarop te koersen, en in samenwerking met de nabij wonende agrarische ondernemer H.Harmelink, de fase in te gaan om dit te realiseren ondanks het experimentele karakter van het bedrijf en de onzekerheden die er beleidsmatig en bestuurlijk nog zijn. Zo is er een moderne potstal nodig die zo centraal mogelijk binnen het toekomstige bedrijf zou moeten liggen, en dat is buitendijks.