Publicaties

Amerdiep, een ontwikkelmodel voor boeren en natuur; onderzoek naar mogelijkheden voor agrarische innovaties om door markt en landschap, water en natuur het inkomen te verbreden

Corporaal, A.; Stortelder, A.H.F.; van der Berg, A.; de Poel, K.R.; Schrijver, R.A.M.

Samenvatting

De Provincie Drenthe heeft Alterra gevraagd te onderzoeken of er in het Amerdiep, een bovenloop van de Drentse Aa, kansen zijn om met boeren voor natuur een duurzaam perspectief van landbouw en natuur te schetsen. Het onderzoek is in drie stappen uitgevoerd. Stap 1 bestond uit een gebiedsanalyse, analyse van de effecten op een breed scala van sectoren en facetten, en een voorlopige schets van de toekomst in drie scenario's genaamd MARKT, MIX en PALET. Hierin staan belangrijke aanknopingspunten om over de toekomst van dit gebied van gedachten te wisselen. Stap 2 omvatte een dialoog met betrokkenen in de streek, voornamelijk boeren in en bij de dorpjes Amen en Grolloo, die met argumenten, ideeën en gevoelens reageerden op de scenario's. Tenslotte is in stap 3 hiermee verder gegaan en is een uitwerking gemaakt op basis van de eerdere analyses en reacties uit de streek. Met zo'n tien ondernemers is individueel doorgepraat over kansen voor hun bedrijfssituatie: landschapsontwikkeling was voor de meesteninpasbaar en een gesloten bedrijf was voor enkelen een aantrekkelijke optie. Men is bereid om verder mee te denken om de ideeën te realiseren, maar wel geleidelijk. Hiertoe is een ontwikkelmodel voorgesteld waarin op relatief korte termijn zo'n 50 ha nieuwe landschapselementen en 2-3 natuurgerichte bedrijven haalbaar lijken te zijn. Ten aanzien van de beoogde doelrealisatie wordt verwacht dat zowel de private als publieke doelen goed uit de bus komen, zeker in vergelijking met autonome processen. Door samenwerking te zoeken kunnen het gebied en de ondernemers een nieuw gezicht krijgen en een gezamenlijke stem om zich in te zetten voor hun toekomst.