Publicaties

Een nieuwe toekomst voor landbouw, natuur en landschap op de landgoederen Oldenhof en Berg en Caterstee : boeren voor natuur

Corporaal, A.; Stortelder, A.H.F.

Samenvatting

In dit onderzoek is nagegaan of de landgoederen De Oldenhof en Berg en Caterstee zich gemakkelijk lenen voor natuurgerichte bedrijfsvoering, conform de idee van Boeren voor natuur. De conclusie is positief en geadviseerd wordt om met betrokken autoriteiten te gaan overleggen voor uitvoering. Voor de financiering zijn drie modellen in het geding