Publicaties

Beleving van boeren voor natuur : monitoring en evaluatie van de beleving van een natuurgerichte agrarische bedrijfsvoering in de Polder van Biesland

Nuijten, D.J.A.J.M.

Samenvatting

Belevingsonderzoek houdt vaak in het onderzoeken van de waardering van mensen voor een bepaald landschapstype en de verschillen in waardering tussen diverse landschapstypen. Een standaard onderzoeksmethode hierbij is het gebruik maken van enquêtes. In dit onderzoek is een methode uitgeprobeerd om de verandering in de beleving van een bepaald gebied te onderzoeken. Hiervoor zijn wandelingen gemaakt door het gebied en is de beleving opgenomen op het moment dat deze plaatsvond. De resultaten hiervan zijn diepgaander dan in het geval van het afnemen van enquêtes, doordat het belevingsaspect ervaring hierin ook naar voren komt. De methode is echter erg tijdrovend en specifiek en zal dus aangepast moeten worden om in het vervolg op een efficiënte wijze de verandering in beleving in dit gebied te kunnen meten