Publicaties

Onbekende mogelijkheden : recepten voor Boeren voor Natuur met ingrediënten uit de Catalogus Groenblauwe Diensten

Westerink - Petersen, J.

Samenvatting

Met de Catalogus Groenblauwe Diensten is beoogd mogelijkheden te scheppen voor diverse overheidslagen om subsidieregelingen te ontwerpen voor maatschappelijke diensten door landbouwbedrijven, zonder dat daarvoor een staatssteunprocedure moet worden doorlopen bij de Europese Commissie. Boeren voor Natuur als maatregel is in de Catalogus niet opgenomen. Dit rapport beschrijft mogelijkheden om een Boeren voor Natuurvergoeding samen te stellen op basis van de Catalogus Groenblauwe Diensten.