Publicaties

AI-monitoringsgrenzen moeten scherper: om snel een uitbraak op te sporen

Elbers, A.R.W.; Holtslag, J.B.; Bouma, A.; Koch, G.

Samenvatting

Het snel opsporen van de eerste uitbraken van klassieke vogelpest (AI) is cruciaal om verspreiding van het virus, en daarmee de vervolgschade, te beperken. Uit evaluatie van de waargenomen sterfte, eilegdaling en voer- en wateropnamedaling bij pluimvee tijdens de AI-epidemie in 2003 in Nederland blijkt dat er reden is om verscherpte monitoringsregels uit te voeren