Publicaties

Effect van het aanbieden van strooisel in de vroege opfokperiode op het ontwikkelen van verenpikken bij leghennen = Effect of substrate during early rearing of laying hens on the development of feather pecking behaviour

Jong, I.C. de; Gunnink, H.; Rommers, J.M.; Niekerk, T.G.C.M. van

Samenvatting

In this report the possible preventive effect of substrate during early rearing of laying hens on the development of feather pecking at a later age is described.