Publicaties

Zoonose Vibrio vulnificus: meldingsplicht raadzaam

Dijkstra, A.; Haenen, O.L.M.; Moller, L.

Samenvatting

Op de lijst van meldingsplichtige infectieziekten komen een aantal zoönosen voor, zoals pest, rabiës en leptospirose. De relatief onbekende zoönotische Vibrio vulnificus valt opmerkelijk genoeg niet onder de meldingsplichtige infectieziekten. Juist vanwege het zeer agressieve beloop van een invasieve V. vulnificus-infectie is een snelle diagnose van belang om adequaat medisch te kunnen handelen. Tevens lijkt V. vulnificus wereldwijd steeds vaker de kop op te steken, zelfs in landen waar men deze bacterie niet zou verwachten, zoals Spanje, Denemarken, Japan en ook Nederland.