Publicaties

Boeren voor Natuur, waar kan dit concept met succes worden ingevoerd?

Stortelder, A.H.F.; Kiers, M.A.

Samenvatting

In welke gebieden en onder welke omstandigheden kan in ons land het bedrijfssysteem Boeren voor Natuur met succes worden ingevoerd? Het ministerie van EL&I heeft gevraagd kaartmateriaal te ontwikkelen waarop aangegeven wordt waar het bedrijfssysteem Boeren voor Natuur mogelijk (d.w.z. fysisch-geografische en historische omstandigheden geschikt) en gewenst (d.w.z. maatschappelijk waardevolle gebieden) is. Dit rapport doet verslag van de werkwijze, de selectiecriteria en de resultaten van deze zoektocht. De kaart die hiervan het resultaat is kan worden gebruikt om het concept Boeren voor Natuur verder uit te rollen.