Publicaties

Monitoring perfluor- en organotinverbindingen in kabeljauw- en heeklever 2003 - 2010

Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Kwadijk, C.J.A.F.; Lee, M.K. van der; Hoogenboom, L.A.P.

Samenvatting

In 2010 heeft de werkgroep Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) geadviseerd trends van perfluor- en organotinverbindingen te volgen in zeevis in afwachting van officiële normen. De gehalten aan PFOS in kabeljauwlevers, afkomstig uit de Noordzee, bevinden zich in de periode 2003-2009 boven de MKN voor PFOS in biota van 9.1 μg/kg nat gewicht. Bovendien is vanaf 2007 een stijgende lijn waarneembaar voor de gehalten PFOS in kabeljauwlever uit de Noordzee. De monitoring voortzetten voor deze component lijkt daarom zinvol. Voor heeklevers, afkomstig van Zuid-West Ierland, liggen de gehalten voor PFOS in de periode 2003-2010 tevens boven de MKN op één waarde, gemeten in 2008, na.