Publicaties

Teelt de grond uit : Rassenkeuze belangrijk bij teelt bloemkool op water

Blind, M.; Verhoeven, J.T.W.

Samenvatting

Poster met onderzoekinformatie. In 2011stond de vraag centraal of het mogelijk is op eenzelfde oppervlakte binnen een jaar drie achtereenvolgende teelten te realiseren. De tweede belangrijke onderzoeksvraag voor de periode 2011/2012 is of het systeem ook geschikt is voor de teelt van winterbloemkool.