Publicaties

Verbranding : duurzame warmte door verbranding houtsnippers

Dubbeldam, R.; Louis Bolk

Samenvatting

Vooral in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk waar veel hout voorhanden is, vind je biomassaketels. Ook in Nederland schaffen agrariërs ze aan. Stallen en het woonhuis met hout verwarmen bespaart kosten en spaart het milieu. Het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de CO2-uitstoot nemen sterk af.