Publicaties

Monovergisting varkensmest op boerderijschaal = Fermenting pig manure on farm scale

Kasper, G.J.; Peters, B.

Samenvatting

Technische en economische berekeningen van vergisting van varkensmest zonder en met glycerine zijn weergegeven na praktijkproeven op boerderijschaal op VIC Sterksel met twee monovergisters, een mini-WKK (MAN, 60 kW) en een minigasturbine (Capstone, 60 kW). De Microferm van HoSt en de UDR-fermenter (Röring, Duitsland) zijn als monovergister onderzocht.