Publicaties

Schatting percentage schone wolhandkrab in de gesloten gebieden

Kotterman, M.J.J.; Lee, M.K. van der; Bierman, S.M.

Samenvatting

In dit rapport wordt het percentage geschat van de wolhandkrabvangst van beroepsvissers in het gesloten gebied die onder de waarde van 8 pg/g ligt en wel voor consumptie geschikt zou zijn. Het ministerie van EL&I wil daarbij dat voor het gehele gesloten gebied één percentage van wolhandkrab onder de 8 pg som-TEQ/g wordt berekend.