Publicaties

WOt's new : Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 2 mei 2011

Cate, B. ten; Duinhoven, G. van; Hoorn, T.J. van

Samenvatting

In deze editie: • Bedrijven willen aan de slag met natuur en landschap. • Laat landbouw het landschap versterken. • Natuur- en landschapsbeleid afhankelijk van wisselend getij. • Nederland niet op slot door Natura 2000, maar de deur klemt wel. • Recent verschenen publicaties. • Colofon.