Publicaties

WOt's new : Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 3 augustus 2011

Cate, B. ten; Duinhoven, G. van; Hoorn, T.J. van

Samenvatting

In deze editie: • Natuurplanner wordt steeds beter, betrouwbaarder en transparanter. • Betrouwbare methode gevonden voor evaluatie gewasbeschermingsbeleid. • Groene golflengte: Radio Kootwijk, 5 t/m 11 september 2011. • Recent verschenen publicaties. • Colofon.