Publicaties

WOt's new : Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 4 november 2011

Cate, B. ten; Duinhoven, G. van; Hoorn, T.J. van

Samenvatting

In deze editie: • Mogelijkheden van ecosysteemdiensten verkend. • Mestoverschot wordt steeds groter Natuur en recreatie gaan goed samen in Loonse en Drunense Duinen. • Kiezen voor de Grevelingen. • Natuur en economie zijn moeilijk te combineren in het Eems-Dollardgebied. • Natuurakkoord maakt achteruitgang natuurkwaliteit reëel. • Recent verschenen publicaties. • Colofon.