Publicaties

WOt's new : Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 7 augustus 2012

Cate, B. ten; Hoorn, T.J. van

Samenvatting

In deze editie: • Wat zijn ecosysteemdiensten eigenlijk? • WOT Natuur & Milieu werkt mee aan Atlantisch Biogeografisch Seminar • Nieuw overzichtsboek ‘Recht voor de groenblauwe ruimte’ • Recent verschenen publicaties