Publicaties

Quickscan opbrengsten en efficiëntie in de gangbare en biologische akkerbouw, melkveehouderij , varkenshouderij en pluimveehouderij : deelstudie van project ‘Duurzame Eiwitvoorziening’

Oenema, O.; Bikker, P.; Harn, J. van; Smolders, E.A.A.; Sebek, L.B.; Berg, M.; Stehfest, E.; Westhoek, H.J.

Samenvatting

De centrale onderzoeksvraag van onderhavige studie is als volgt geformuleerd: “Wat zijn de gemiddelde verschillen in gewasopbrengsten en in dierlijke productie (kg per ha per jaar) tussen gangbare en biologische landbouw, en waardoor worden deze verschillen veroorzaakt?” Het blijkt niet eenvoudig te zijn om een zuivere vergelijking te maken, omdat er verschillen zijn in soorten en – variëteiten, in bouwplannen en voorvruchten, in doelstellingen en in bedrijfssystemen tussen biologische en gangbare landbouw. Een vergelijking tussen opbrengsten en efficiëntie van biologische en gangbare landbouw kan daarom gekarakteriseerd worden als een vergelijking tussen appels en peren.