Publicaties

Ruimte voor waarden : een onderzoek naar het belang van waarden rondom het project Flexibel Peilbeheer – Muyeveld

Breman, B.C.; Fontein, R.J.; Groot, M. de; Ottow, B.; Ellen, G.J.

Samenvatting

In toenemende mate is er bij wateropgaven sprake van complexe onderlinge afhankelijkheid tussen maatregelen in het waterbeheer – ingegeven vanuit (Europees) beleid- en bestaande ruimtelijke, economische en maatschappelijke functies in een gebied. Door de verschuiving naar een integrale opvatting van waterbeheer bevinden waterschappers zich steeds vaker in een centrale rol in gebiedsprocessen. Zij passen in besluitvormingsprocessen – zoals het opstellen van een watergebiedsplan – steeds vaker een interactieve benadering toe waarbij diverse stakeholders direct bij het proces worden betrokken. Dit vraagt om andere vaardigheden en roept vragen op over de communicatie met betrokkenen en over hun beleving. Gevolg is dat meer partijen betrokken zijn bij dergelijke gebiedsprocessen, waardoor het voor een waterschap, anders dan voorheen, steeds moeilijker wordt om te sturen en de gewenste doelen te halen.