Publicaties

Groene dijken langs de Westerschelde : inventarisatie van de kwaliteit van de grasbekleding op de buitentaluds van dijken langs de Westerschelde

Frissel, J.Y.; van Adrichem, M.H.C.

Samenvatting

Dit rapport geeft de bevindingen van de inventarisatie van de kwaliteit van de grasbekleding op buitentaluds langs de Westerschelde. De inventarisatie is vooral visueel uitgevoerd aan de hand van een aantal standaard parameters. Er zijn 121 proefvakken geïnventariseerd in 23 verschillende dijkvakken. Vrijwel alle geïnspecteerde proefvakken zagen er op grond van visuele analyse goed uit. Acht proefvakken zijn op grond van visuele inspectie nauwkeuriger bekeken. Zeven daarvan zijn onderzocht op aanwezigheid van wortels. Per dijkvak worden aanbevelingen gedaan om het beheer en onderhoud te verbeteren, zodat erosiebestendigheid van de dijkvakken kan verbeteren.