Publicaties

Duurzame landbouw verantwoord : methodologie om de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw kwantitatief te meten

Boone, J.A.; Dolman, M.A.; Jukema, G.D.; Kernebeek, H.R.J. van; Knijff, A. van der

Samenvatting

Dit werkdocument is een deelresultaat van het overkoepelende project ‘Monitoring duurzame landbouw’ waarin de duurzaamheid van de Nederlandse primaire landbouw wordt gemonitord. De doelstelling voor dit deelproject is het opstellen van de methodologie om de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw kwantitatief te meten. Er wordt een methodologisch kader gepresenteerd dat gebruikt is om het onderwerp af te bakenen, het schaalniveau vast te stellen en relevante thema’s en indicatoren te selecteren. Verder worden ‘witte vlekken’ geïdentificeerd, thema’s waarvan de duurzaamheid op dit moment nog niet goed vastgesteld kan worden.