Publicaties

WOt's new : Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 10, maart 2013

Cate, B. ten; Zwaag, T.J. van der

Samenvatting

In deze editie: Studiedag 'Zelforganisatie is beter voor de natuur' op 21 maart 2013. Certificering van visserij- en aquacultuurproducten heeft meerwaarde voor biodiversiteit. Bijdrage particuliere grondeigenaren aan relaties EHS. Multifunctionele landbouw heeft potentie voor zelfsturend natuurbeleid. Recent verschenen publicaties. Colofon.