Publicaties

WOt's new : Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 11, mei 2013

Cate, B. ten; Zwaag, T.J. van der

Samenvatting

In deze editie: Druk op mestmarkt blijft groot. Expertise-ontwikkeling omgevingsrecht. Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid? Voldoet Nederland nog wel aan de Europese landschapsconventie? Nieuwe versie model MAGNET ingezet voor ‘de proteïne puzzel’. Zelforganisatie is waardevol voor de natuur. Recent verschenen publicaties. Colofon.