Publicaties

Burgerinitiatieven zijn beter voor de natuur : of niet?

Cate, B. ten; Dirkx, G.H.P.; Hinssen, P.J.W.; Koppen, C.S.A. van; Vader, J.

Samenvatting

Overal bloeien initiatieven op van burgers die iets aan hun leefomgeving willen doen. Het verfoeide individualisme lijkt te hebben plaatsgemaakt voor de ‘doe het zelf’-maatschappij. Burgers zoeken elkaar op uit verzet tegen veranderingen die anderen in gang willen zetten of vanuit de wens een bestaande situatie te verbeteren. Onderzoekers van Wageningen UR hebben samen met betrokkenen uit beleid en samenleving op 21 maart 2013 een studiedag besteed aan het verkennen van de betekenis hiervan voor het natuurbeleid. De uitkomsten hiervan zijn in WOt-paper 23 gecombineerd met reeds bestaande inzichten. Aangeven wordt welke onderzoeksvragen deze ontwikkeling met zich mee brengt.