Publicaties

WOt's new : Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 12, juli 2013

Cate, B. ten; Zwaag, T.J. van der

Samenvatting

In deze editie: Burgerinitiatieven zijn beter voor de natuur. Of niet? Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest beschikbaar. Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid. Milieu- en ruimtelijke knelpunten vogelen habitatrichtlijnsoorten in Nederland in kaart gebracht. Second Nature. Marktaandeel duurzaam geproduceerd hout stijgt tot 65%. Recent verschenen publicaties. Colofon